Vanhat Norssit ry

Helsingin normaalilyseon alumniyhdistys


Tervetuloa Vanhojen Norssien pariin!

Vanhat Norssit ry toimii kaikkien Helsingin normaalilyseota käyneiden entisten oppilaiden ja opiskelijoiden eli vanhojen norssien välisenä yhdyssiteenä, vaalii koulun oppilaspolvien välistä yhteyttä ja ylläpitää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja Norssin henkeä. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä vuosittain Norssin päivän sekä muita tapahtumia ja kulttuuritilaisuuksia, jakamalla stipendejä, tukemalla koulun ja sen oppilaiden toimintaa, kokoamalla koulua koskevaa aineistoa, edistämällä kouluun liittyvää tutkimusta sekä muilla näihin verrattavilla tavoilla.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Norssin 150-vuotisjuhlavuodesta sekä yhdistyksen toiminnasta. Mukaan on kerätty myös arkistojen kätköistä löytynyttä materiaalia yhdistyksen perinne- ja historiaprojektiin liittyen.


Hallitus tiedottaa
Norssin päivänä 18.5.2018 valittiin Vuoden Norssiksi vuorineuvos Jaakko Eskola; yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Heikki Kovanen. Hallitukseen valittiin 25 henkilöä, joista kolme on uusia. Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille!


Vanhat Norssit ry | PL 38 (Ratakatu 6) | 00014 HELSINGIN YLIOPISTO | info(at)norssit.fi

Teemasivut