Norssin Konventti

Kautta aikain Norssin oppilaat ja opiskelijat ovat järjestyneet yhteisen edunvalvonnan ja yhteishengen kohottamisen pyrkimyksessä. Norssin Konventti (lat. conventus "kokoontuminen", yhdistys tai seura) oli koulun oppilaiden toverikunta, joka kokouksissaan organisoi oppilastoimintaa ja järjesti vuosittain monia tapahtumia, kilpailuja ja muuta ajanvietettä sekä koordinoi koulussa toimivia lukuisia kerhoja. Konventissa oli toistakymmentä vakituista virkaa oppilaille puheenjohtajasta historioitsijaan ja sen toimintaa ohjasi kuraattori, joka oli jäsenoppilaiden valitsema opettaja. Tätä nykyä koulussa toimivat peruskoulun oppilaskunta ja lukion opiskelijakunta, jotka lakisääteisinä eliminä toimivat oppilaiden äänenä kouluyhteisössä ja vaikuttavat viihtyisyyteen ja yhteishenkeen.


Konventin puheenjohtajien Perinnekirja

Norssin lukion oppilaskunnan hallitus sai vuonna 2013 Norssin Konventin entiseltä puheenjohtajalta, professori Ilkka Oramolta lahjoituksena entisten puheenjohtajien Perinnekirjan. Kyseessä on ainutlaatuinen dokumentti koulukulttuurin muodoista ja perinteistä. Kirjan aloitti Konventin pj. Ernst Rydman vuonna 1937, ja vuosien saatossa se siirtyi aina puheenjohtajalta seuraavalle. Myöhemmät viranhaltijat ovat tehneet täydennyksiä ja tarkennuksia Rydmanin tarkoin kuvaamiin perinteisiin. "Traditioissa on Norssin voima", kiteytti Rydman aikanaan arvostuksensa koulun perinteitä kohtaan.

Norssin lukion oppilaskunnan silloinen sihteeri Lasse Mäki (nyk. Vanhojen Norssien hallituksen jäsen) julkaisi alkuperäisestä käsinkirjoitetusta laitoksesta uudistetun sähköisen version, johon voi tutustua alla. Esipuheessaan hän kirjoittaa: "Vaikka teos itsessään on lähes kahdeksankymmentä vuotta vanha, ei sen sanoma perinteiden jatkamisen tärkeydestä ole muuttunut lainkaan." Norssin pitkät perinteet ovat edelleenkin ylpeyden aihe sen oppilaille ja tekevät kouluvuosista Norssissa ainutlaatuiset.


Lataa julkaisu PDF-tiedostona.