Palkitseminen

Vanhat Norssit muistavat ja palkitsevat norssiyhteisöä monin tavoin. Tällä sivulla on selitetty palkitsemiskäytänteitä ja kerrotaan ohjeet palkinnon tai muistamisen ehdottamiseksi.


Arvonimet

Yhdistyksen hallituksella on sääntöjen 13 § mukainen oikeus päättää Vuoden Norssin ja Ikinorssin arvonimien myöntämisestä. Vuoden Norssin arvonimi voidaan periaatteessa myöntää kenelle tahansa Norssin ja yhteiskunnan hyväksi toimineelle henkilölle, joskin kaikki nimitykset ovat yhdistyksen historiassa kohdistuneet koulun nykyisiin tai entisiin oppilaisiin. Vuoteen 2019 mennessä Vuoden Norssi on valittu 56 kertaa. Ikinorssin arvonimi on puolestaan yksinomaan erityisen ansioituneille Norssia käyneille varattu tunnustus. Sääntöjen mukaan arvonimi voi olla kerrallaan enintään kolmella elossa olevalla henkilöllä. Tällä hetkellä elossa olevia Ikinorsseja on kaksi, toimitusjohtaja Timo Havulinna ja kouluneuvos Jussi Luukko. Vuoden Norsseille ja Ikinorsseille lahjoitetaan valmistumisen yhteydessä perinteinen Norssin lakki, jota palkitut voivat käyttää kouluun liittyvien tilaisuuksien yhteydessä. Lisää tietoa Vuoden Norsseiksi ja Ikinorsseiksi valituista löydät teemasivulta Vuoden Norssit kautta aikain.

Varsinaisten arvonimien lisäksi yhdistys voi sääntöjen 3 § perusteella kutsua hallituksen päätöksellä kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Ikinorssin arvonimen myöntäminen johtaa suoraan myös yhdistyksen kunniajäsenyyteen.


Ansiomerkit

Yhdistys on ottanut vuonna 2019 käyttöön uudet ansiomerkit, joita myönnetään hopeisena ja kultaisena (ks. kuva alla). Uudet ansiomerkit on suunnitellut ja valmistanut Helsingin Ullanlinnassa työskentelevä kultaseppä Thomas Holmström, jonka käsialaa ovat myös Norssin 150-vuotisjuhlan korusarjan tuotteet. Uudistetulla ilmeellä pyritään yhdenmukaisuuteen juhlavuoden korusarjan kanssa ja samalla kunnioittamaan aiempien ansiomerkkien perinteitä. Ansiomerkissä joko hopeista tai kultaista Vanhojen Norssien kruunattua tunnusta ympäröi lehväseppele. Merkkiä kannetaan puvun vasemmassa takinkäänteessä tai vastaavassa paikassa.

Vanhat Norssit ry:n ansiomerkit

Vanhojen Norssien kultainen (vas.) ja hopeinen ansiomerkki. Kuva: Vanhat Norssit ry/Lasse Mäki.

Ansiomerkeillä palkitaan yhdistyksen ja Norssin hyväksi toimineita henkilöitä. Myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus, jonka palkitsemistoimikunta käsittelee palkitsemisasioita vähintään kahdesti vuodessa. Jokainen ansiomerkki on numeroitu, ja niiden mukana annetaan luovutustodistus. Merkkien kanto-oikeus on vain saajalla itsellään. Molempien ansiomerkkien numerot 1 on varattu yhdistyksen arkistossa säilytettäviksi.

Yhdistyksellä on käytössään myös ansioviiri, joka voidaan myöntää hallituksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle erityisestä Norssin hengen osoittamisesta.


Arvonimen tai ansiomerkin esittäminen

Esitykset huomionosoitusten myöntämisestä tehdään hallituksen palkitsemistoimikunnalle vapaamuotoisella kirjelmällä, joka toimitetaan yhdistyksen sihteerille (ks. Yhteystiedot). Anomuksesta on käytävä ilmi mahdollisen huomionosoituksen saajan keskeisimmät ansiot yhdistyksen ja koulun toiminnassa ja/tai niiden tarkoitusperien edistämisessä. Palkitsemistoimikunta ryhtyy harkintansa mukaisiin toimiin asian edistämiseksi ja esittelee palkitsemisasiat hallitukselle.