Palkitseminen

Vanhat Norssit muistaa ja palkitsee norssiyhteisöä monin tavoin. Palkitsemiskäytänteet perustuvat yhdistyksen voimassa olevaan palkitsemisohjesääntöön.


Arvonimet

Yhdistyksen hallitus päättää Vuoden Norssin ja Ikinorssin arvonimien myöntämisestä. Vuoden Norssin arvonimi voidaan periaatteessa myöntää kenelle tahansa Norssin ja yhteiskunnan hyväksi toimineelle henkilölle, joskin kaikki nimitykset ovat yhdistyksen historiassa kohdistuneet koulun nykyisiin tai entisiin oppilaisiin. Arvonimi on myönnetty vuosittain yhtäjaksoisesti vuodesta 1967 alkaen.

Ikinorssin arvonimi on puolestaan yksinomaan erityisen ansioituneille Norssia käyneille varattu tunnustus. Sääntöjen mukaan arvonimi voi olla kerrallaan enintään kolmella elossa olevalla henkilöllä. Tällä hetkellä Ikinorsseja on kaksi, toimitusjohtaja Timo Havulinna ja kouluneuvos Jussi Luukko.

Vuoden Norsseille ja Ikinorsseille lahjoitetaan valmistumisen yhteydessä perinteinen Norssin lakki, jota palkitut voivat käyttää kouluun liittyvien tilaisuuksien yhteydessä. Lisää tietoa Vuoden Norsseiksi ja Ikinorsseiksi valituista löydät teemasivulta Vuoden Norssit kautta aikain.

Varsinaisten arvonimien lisäksi yhdistys voi sääntöjen 3 § perusteella kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Ikinorssin arvonimen myöntäminen johtaa myös yhdistyksen kunniajäsenyyteen.


Muut huomionosoitukset

Yhdistys otti vuonna 2019 käyttöön uudet ansiomerkit, joita myönnetään hopeisena ja kultaisena. Uudet ansiomerkit on suunnitellut ja valmistanut Helsingin Ullanlinnassa työskentelevä kultaseppä Thomas Holmström, jonka käsialaa ovat myös Norssin 150-vuotisjuhlan korusarjan tuotteet. Uudistetulla ilmeellä pyritään yhdenmukaisuuteen juhlavuoden korusarjan kanssa ja samalla kunnioittamaan aiempien ansiomerkkien perinteitä. Ansiomerkissä joko hopeista tai kultaista Vanhojen Norssien kruunattua tunnusta ympäröi lehväseppele. Merkkiä kannetaan puvun vasemmassa takinkäänteessä tai vastaavassa paikassa.

Ansiomerkeillä palkitaan yhdistyksen ja Norssin hyväksi toimineita henkilöitä. Jokainen ansiomerkki on numeroitu, ja niiden mukana annetaan luovutustodistus. Merkkien kanto-oikeus on vain saajalla itsellään. Molempien ansiomerkkien numerot 1 on varattu yhdistyksen arkistossa säilytettäviksi.

Yhdistyksellä on käytössään myös pienoislippu, joka voidaan myöntää erityisenä huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt Norssin henkeä.

Vanhat Norssit ry:n ansiomerkit

Vanhojen Norssien kultainen (vas.) ja hopeinen ansiomerkki. Kuva: Vanhat Norssit ry/Lasse Mäki.


Arvonimen tai huomionosoituksen esittäminen

Esitykset huomionosoitusten myöntämisestä tehdään hallituksen palkitsemistoimikunnalle vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan yhdistyksen sihteerille sähköpostitse tai postitettuna kirjeenä (ks. Yhteystiedot). Hakemuksesta on käytävä ilmi, mitä huomionosoitusta esitetään ja kenelle sekä perusteet, joilla huomionosoitusta esitetään myönnettäväksi. Palkitsemistoimikunta ryhtyy harkintansa mukaisiin toimiin asian edistämiseksi ja esittelee palkitsemisasiat hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa.