Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Suuri pikkukaupunki

Helsingin väestön kehittymisestä saa käsityksen seuraavasta taulukosta. Väestönlaskentaa ei voitu talvisodan takia tehdä vuonna 1940, joten seuraava tehtiin vasta vuoden 1950 joulukuun lopussa. On mielenkiintoista havaita, että talvisodan jälkeen pääkaupunkiin muuttanut siirtoväki oli lisännyt kaupungin asujaimistoa vain 13 prosentilla, noin 33 000 henkilöllä.

Varsinainen väestönlisäys tapahtui jatkosodan päätyttyä vuosina 1945-1946. Osa lisäyksestä, noin 15 prosenttia aiheutui tällöin myös suuresta alueliitoksesta, joka tehtiin 1.1.1946. Sen yhteydessä kaupungin väestö kasvoi 51 000 henkilöllä. Ruotsinkielisen väestön suhteellinen osuus väheni lisäksi merkittävästi sodan jälkeisen väestön kaupunkiin muuton seurauksena.

Vuosi

Helsingissä

syntyneet

Muualla

syntyneet

Ulko-

maat

Miehiä

Naisia

Suomen-kielisiä

Ruotsin-kielisiä

Yhteensä

19382)5 0883)

98 487

138 238236 725

19402)
105 777

146 707252 484

19462)
143 848

197 750341 598

19501)

141 070

228 3104)

10 0433)

158 207

211 173

294 311

71 029

369 380

19701)

201 165

309 187

~8 400

226 510

283 842

456 264

54 088

510 352

1) Väestönlaskennat: 31.12.1950; 31.12.1970

2) Henkikirjoitus 1.1. kyseisenä vuonna

3) 1938: Venäjä 1900, Ruotsi 1 211, Saksa 583, Muut maat 1394;

1950: Neuvostoliitto 6 417, Ruotsi 1 243, Saksa 645, Muu Eurooppa 680, tuntematon 1 177;

4) Näistä luovutetuilta tai vuokratuilta alueilta 1950: 45 634. Siirtoväkeen kuuluneet sittemmin Helsingissä asuneet 1.9.1939: 32 734

(HKT 1938, 32-33; 37, 39, 44-45, 47; 1950, 1, 4-5, 9-12; 1961, 30-31; 1970, 1.1, 1.4, 1.15; 1975, 16)

Helsinkiin valmistui sotien aikana vain vähän asuntoja ja niistäkin noin puolet oli kaksioita. Asuntojen keskimääräinen huoneluku laski siten 2.41 asuinhuoneeseen, joissa kussakin asui Helsinkiin suuntautuneen muuttoliikkeen takia keskimäärin 1.93 henkilöä. (HKT 1947, 16, 19-20) Sodan aikana vaurioitui nimittäin varsin vähän asuntoja.

Helsingissä ei sotien aikana menetetty pommituksista huolimatta kovinkaan monta rakennusta. Sodan aikaisissa pommituksissa tuhoutuneet rakennukset vuosina 1939-1944 on esitetty seuraavassa taulukossa.

Vuosi

Kokonaan

Osittain

Yhteensä

1939-1940

6

15

21

1941

8

7

15

1942

3

1

4

1943

0

4

4

1944

146

69

215

1939-1944

163

96

259

(HKT 2000: 15, 49)

Rakennustoiminta oli edelleen tarpeeseen nähden vähäistä vuosina 1945-1949, jolloin kansakunnan varat menivät sotakorvausten maksamiseen. Helsinkiin valmistui koko 1940-luvulla vain 10 736 asuntoa, mikä merkitsi laskutavasta riippumatta noin 19 000 – 28 000 asunnon vajausta 1950-luvulle tultaessa.

Osa vuosina 1945-1949 valmistuneista asunnoista oli lisäksi parakkimaisia ”mahdollisimman vaatimattomia asuntoja, pääasiassa puusta”, joita rakennettiin ’pikataloalueille’ Toukolaan, Kumpulaan, Koskelaan, Käpylään ja Maunulaan. Rakennuksiin ei tullut vesi- ja viemärijohtoja, vaan ne korvattiin ulkona sijaitsevilla vesi- ja viemäriposteilla. Sen lisäksi rakennettiin kaksikerroksisia puutaloja ’Uuteen Maunulaan’ ja Kumpulaan. Kivitalojen rakentaminen alkoi puolestaan Ruskeasuolta ja eteni pian myös Maunulaan.

(HKT 1959, 140-141; HKI 1997, 93, 130-133; HKT 2006a, 9-10)

Asuntojen määristä ja niiden varustetason kehittymisestä saa käsitystä seuraavasta taulukosta.

Vuosi

Asun-

toja

As./

huone

Keskus-

lämmitys

%

Sähkö-

liesiä

Kaasu-

keit-

timiä

Kaasu-

liesiä

Vesi-

johto

%

WC

%

Lämmin

vesi

%

Kylpy-

huone

%

1930

58 259

1.511)

-
85,7

68,8

-


1938

71 129

1.431)

1946

84 842

1.931)

1948
6 0001950

105 883

1.472)

63,1

10 753


42 000

82,0

74,1

40,4

44,3

1954
20 000

35 000

42 000

1970

189 318

0.982)

93,2
95,6

93,2

89,4

78,1

1) Keittiö on laskettu huoneeksi koska, jos sellainen huoneistossa oli, sielläkin asui joku.

2) Varsinaisessa asuinhuoneistossa

(Lankinen 1988, 14, 19, 38; TK 2000, 55, Liitetaulukko 7; HKT 1939, 20-30, 28-29; HKT 1947, 16, 20-21; HKT 1950, 140-141; HKT 1959, 141; Herranen 1985, 222)


Vihainen naapuri: ettekö kuulleet meidän koputtavan seinään?

Toinen: Joo, mutta ei se mitään. Meidän puolella pidettiin myös hieman melua.
(Veikko No 1 1940-1941, 19)

Aivan taivasalla tai veneen alla ei kenenkään kuitenkaan tarvinnut asua vasten tahtoaan. Asunnotonta väestöä näet asutettiin Helsingissä myös kirkkojen sakasteissa, pommisuojissa, siirtolapuutarhamökeissä ja muissa terveydelle vaarallisissa tilapäissuojissa. Niissä asui myös lapsiperheitä.

Pommisuojissa keskimäärin vuoden aikana asuneiden määrät selviävät seuraavasta taulukosta.

Pommisuoja

1946

Erottaja

1 958

Johanneksenrinne

1 572

Korkeavuorenkatu

2 684

Katajanokka

1 902

Vilhovuori

2 774

Mikael Agrikolan kirkko

2 922

Yhteensä

13 813


 

 

 

 

 
(HKT 1947, 259; HKT 2006a, 9)

Kokonaan asunnottomien määrä laski sittemmin vuoden 1950 loppuun mennessä 4 122:än ja vuoteen 1954 loppuun mennessä 4 010:än. Lapsiperheiden osuus asunnottomista oli varsin suuri, noin 11 prosenttia ja naisten osuus 47 prosenttia. Nuorten, 20-29 –vuotiaiden osuus asunnottomista oli puolestaan 35 prosenttia.

(HKT 2006a, 9)

Helsinkiin liitettiin 1.1.1946 huomattavia alueita; muun muassa Lauttasaari ja koko Huopalahden kunta, Munkkiniemen ja Kulosaaren kauppalat sekä osia Helsingin maalaiskunnasta [Vantaa]. Maalaiskunta menetti tässä yhteydessä Helsingille muun muassa Malmin, joka oli maalaiskunnan keskustaajama, sekä liki puolet asukkaistaan.

Liitosalueet ja pääkaupungin koko laajuus näkyvät oheisesta kartasta. Siihen on merkitty lisäksi eräitä Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen reittejä vuodelta 1948, jotka tulevat näkyviin

karttakuvaa suurennettaessa. Kartassa tumman ruskeana näkyvät alueet olivat tuolloin rakennettuja. Kaikki muu maa oli käytettävissä tulevaan asutustoimintaan.


Helsinki alueliitosten jälkeen vuonna 1946. Kuva: Erkki Nordberg 2006.

Helsingissä olisi ollut töitä ja vieläpä ylitöitäkin, joita teetettiin pakosta sotakorvausten säntilliseksi hoitamiseksi, mutta asuntoja ei ollut. Yli 400 000 henkilön siirtoväki, joka oli tullut Neuvostoliitolle pakkoluovutetuilta alueilta ja Porkkalan vuokra-alueelta oli lisäksi sijoitettu ympäri Suomea. Helsingissä heidän osuutensa asukkaista oli vuonna 1950 vain 12.36 prosenttia.

Helsinkiläisten asuinpaikoista saa käsityksen seuraavista kahdesta taulukosta. Ensimmäisestä voidaan todeta, että väestön valtaosa asui edelleen vanhassa kantakaupungissa. Kantakaupungin väestö vieläpä lisääntyi vuosina 1946-1950, mutta kääntyi sitten 1960-luvulla jyrkähköön laskuun. Väheneminen johtui uusien asuinalueiden joukkomittaisesta rakentamisesta 1950-luvun lopulla sekä 1960- ja 1970 -luvulla.

N:o

Kaupunginosa

1946

1950

1974

KANTAKAUPUNKI

286 496

295 497

197 836

1.

Kruununhaka

15 916

16 420

9 633

2.

Kluuvi

3 973

3 813

993

3.

Kaartinkaupunki

4 572

4 714

1 689

4.

Kamppi

24 534

24 690

13 762

5.

Punavuori

10 597

10 554

10 785

6.

Eira

13 719

13 632

1 564

7.

Ullanlinna

22 543

22 708

14 103

8.

Katajanokka

5 230

5 591

3 707

9.

Kaivopuisto

964

939

626

10.

Sörnäinen

13 596

13 514

4 456

11.

Kallio

36 131

35 504

28 719

12.

Alppiharju

23 537

23 310

18 659

13.

Etu-Töölö

29 596

30 101

16 655

14.

Taka-Töölö

31 682

31 915

19 355

15.

Meilahti

6 526

9 735

6 765

16.

Ruskeasuo

891

1 468

3 329

17.

Pasila

2 214

2 313

1 425

18.

Laakso1)

--

1 579

2 582

19.

Mustikkamaa – Korkeasaari1)

--

--

80

20.

Länsisatama

296

295

1 451

21.

Hermanni

2 584

2 537

3 877

22.

Vallila

15 538

15 687

11 233

23.

Toukola

1 993

2 850

2 350

24.

Kumpula1)

::

::

3 194

25.

Käpylä

8 611

9 646

9 906

26.

Koskela

1 184

1 278

5 251

27.

Vanhakaupunki1)

::

::

430

28.

Muut alueet rautatien länsipuolella1)

2 800

1 572

--

--

29.

Muut alueet rautatien itäpuolella1)

5 349

6 842

30.

Suomenlinna

1 558

}

}2 290

1 245

31.

Ulkosaaret; Länsisaaret

362

12

1) Kaupunginosajaossa tapahtuneita muutoksia.
:: = ei vielä olemassa tai kuuluu toiseen kaupunginosaan;
-- = uusi, toisesta erotettu tai lakkautettu kaupunginosa
(HKT 1976, 13)

Helsingin varsinainen kasvu näkyy seuraavan taulukon ensimmäiseltä riviltä ja oikeanpuoleisimmasta sarakkeesta, joka ilmaiseen tilanteen vuonna 1974. Seuraavissa luvuissa esitettävät vastaavat taulukot kuvaavat kaupungin kasvua liitosalueille ja väestön siirtymistä Vironniemeltä niille.

N:o

Kaupunginosa

1946

1950

1974

ESIKAUPUNGIT

51 054

62 631

298 263

28.

Oulunkylä

5 172

7 354

26 954


Siitä: Maunula

::

1 615

12 659

29.

Haaga

3 317

3 592

28 189

30.

Munkkiniemi

7 158

5 727

20 744

31.

Lauttasaari

5 921

6 656

21 519

32.

Konala

1 194

1 350

5 250

33.

Etelä-Kaarela

::

216

10 173

34.

Pakila

3 383

4 477

9 760

35.

Tuomarinkylä

144

1 179

3 572


Siitä: Paloheinä

::

849

2 728

36.

Viikki

1 869

521

620

37.

Pukinmäki

1 936

787

2 652

38.

Malmi

3 891

4 753

17 199

39.

Tapaninkylä

8 010

11 377

9 835

40.

Suutarila

846

1 209

4 958


Siitä: Ala-Tikkurila

650

958

2 078

41.

Suurmetsä

::

::

12 804

42.

Kulosaari

1 555

1 834

4 698

43.

Herttoniemi

1 119

2 117

22 367


Siitä: Länsi-Herttoniemi

::

767

12 658

44.

Tammisalo

::

::

2 047

45.

Vartiokylä

1 716

2 470

30 197

46.

Pitäjänmäki

1 171

1 802

7 740

47.

Mellunkylä

583

1 169

28 629

48.

Vartiosaari

::

::

28

49.

Laajasalo

956

1 268

11 964

50.

Villinki

::

::

8

51.

Santahamina

724

973

1 037

53.

Ulkosaaret: Itäsaaret

::

::

90

54.

Vuosaari

--

--

15 229


Muut alueet

389

--

--


(HKT 1976, 13-14)


Jonotusta esikaupunkibusseihin 1940-luvun lopulla. Kuva: R. Roos, HKI 1997, 475.
Pääkaupungin oppikouluoloista saa käsityksen seuraavasta taulukosta.

Lukuvuosi

1919/

1920

1929/

1930

1939/

1940

1949/

1950

1973/

1974

Oppikouluja yhteensä

18

35

38

53

72

Oppilaita yhteensä

 • joista poikia

6 093

2 938

10 490

4 776

11 621

5 474

18 355

7 386

42 272

19 342

Suomenkielisiä oppikouluja

 • luokkia

 • oppilaita

 • poikia

 • tyttöjä

 • opettajia

 • ylioppilaita keväällä

8

n.a.

2 909

1 407

1 502

199

116

22

209

6 584

3 019

3 565

n.a.

n.a.

24

257

8 059

3 862

4 197

493

n.a.

37

390

13 868

5 354

6 511

788

604

59

n.a.

37 631

17 115

20 516

n.a.

2 582

Ruotsinkielisiä oppikouluja

 • luokkia

 • oppilaita

 • poikia

 • tyttöjä

 • opettajia

 • ylioppilaita keväällä

10

n.a.

3 184

1 531

1 653

266

140

13

134

3 906

1 757

2 149

n.a.

n.a.

14

140

3 562

1 612

1 950

358

172

16

165

4 478

2 032

2 455

395

199

13

n.a.

4 641

2 227

2 414

n.a.

46410-19 -vuotiaita poikia kaikkiaan

13 561

14 780

16 954

18 634

31 753

(HKT 1921, 135-137; 1931; 118-119; 1940/1941; 124-125; 1951, 120-123; 1974, 12; 1975; 143-144)

Seuraava taulukko on laadittu erillisen taulukon lukujen perusteella. Siitä voidaan todeta Vapaussodan jälkeisen lähtökohtatilanteen suhde- ja prosenttilukuja sekä niiden kehittyminen vuosikymmenen vaihteeseen sekä verrata niitä vuoden 1974 lukuihin.

Lukuvuosi

1919/

1920

1929/

1930

1939/

1940

1949/

1950

1973/

1974

Oppilaita / oppikoulu keskimäärin

 • suomenkieliset

 • ruotsinkieliset

339

364

318

300

299

300

306

336

254

346

375

279

587

638

357

Oppilaita / opettaja

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

13

15

12

n.a.

n.a.

n.a.

14

16

10

16

18

11

n.a.

n.a.

n.a.

Oppilaita / luokka

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

n.a.

n.a.

n.a.

31

32

29

29

31

25

33

36

27

n.a.

n.a.

n.a.

Poikaoppilaita kaikista pojista 10-19 v

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

21.67 %

10.38 %

11.29 %

32.31 %

20.43 %

11.89 %

32.29 %

22.78 %

9.51 %

39.64 %

28.73 %

10.90 %

60.91 %

53.90 %

7.01 %

Helsinkiläiset ylioppilaat

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

256

45.31 %

54.69 %

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

803

75.22 %

24.78 %

3 046

84.76 %

15.23 %

Kielisuhteet

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä


63.69 %

33.16 %


69.37 %

28.47 %


n.a.

n.a.


79.68 %

19.23 %


89.88 %

10.11 %

Taulukoista voi selvästi havaita, että suomenkielisen väestönosan lapset alkoivat hakeutua sankemmin joukoin oppikouluihin vasta 1940-luvulla. Myös pääkaupungin kielisuhteet alkoivat sotien jälkeen muuttua voimakkaasti, mikä ei kuitenkaan näkynyt heti kouluoloissa.