Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Levoton luokka

Norssin Linjajakoisen Lyseon 1 a luokka 1947-1948 – 8 a luokka 1954-1955 oli aloittanut oppikoulutiellään peuhaamisen syyskuun alussa vuonna 1947 ja päätti sen lakkiaisiinsa toukokuun lopussa 1955. Koulun alkaessa koulurakennuksen korjaustyöt olivat jo pitkällä, ja opetus oli palannut sotien ajan poikkeusjärjestelyistä normaaleihin uomiinsa. Tämä tarkasteltava luokka on valittu siksi, että siitä on ollut eniten tietoa saatavilla. Sen alkuvaiheita on tarkasteltu luvussa 0440 ’Nahkaluokan anatomia’.

Linjajakoisen lyseon 5 a luokka 1951-1952. Kuva: Larjola 2005, 57.

Eturivi vasemmalta: Kalevi Salminen, Raimo Vallasvuo, Matti Ailio, Antti Aro, Jorma Virtanen, Juhani Savolainen.

Toinen rivi: Ilkka Virkkunen, Ossi Mäkelä, Pertti Nenonen, Ilkka Viertokangas, Pentti Laaksonen, Risto Lallukka, Matti Jahkola, Heikki Niini, Seppo Laurema, Seppo Vilkki, Mats Kjellberg, toivo Huotari.

Kolmas rivi: Juhani Mustonen, Uolevi Miettinen, Markku Penttinen, Ylermi Hytönen, Matti Hagman, Matti Pietikäinen, Pentti Toivonen, Pekka Tarjanne, Erkki Vilja, Urpo Kiistala, Pentti Hämeenheimo, Raimo Larjola, Juha Puromies (ylimpänä), Erkki Mänttäri, Matti Särkkä, Jukka Pesonen, Kimmo Vitikainen, Raimo Saarenoksa.

Kuvasta puuttuu: Raimo Halinoja.

Luokkayhteisön muodostuminen on esitetty seuraavassa taulukossa.


Syntynyt

47-48

48-49

49-50

50-51

51-52

52-53

53-54

54-55

Huom.

Ailio, Matti Juhani

1936

x

x

x

x

x

Aro, Antti Viljo

1938

x

x

x

x

x

x

x

K


Elvilä, Tapio Erkki Juhani

1935

x

x

x

x


Eronen, Antti Ilmari

1937

x

x
Eronen, Jorma Erkki

1934

x

x
Hagman, Matti Kaarlo

1935

x

x

x

x

x

x

x

K


Huotari, Toivo Antero

1935

x

x

x

x

x

x

x

K


Jahkola, Matti Kaarlo

1937

x

x

x

x

x

x

x

K


Kiistala, Urpo Olavi

1937

x

x

x

x

x

x

x

K

15 000:-1)

Kjellberg, Mats Erik

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Kortelainen, Jukka Volmar

1937

x

Kulovesi, Erkki Juhani

1937

x

Kääriäinen, Erkki Jussi

1937

x

Larjola, Raimo Juhani

1936

x

x

x

x

x

x

x

K

15 000:-1)

Litmanen, Jorma Tapio

1937

x

Liukkonen, Jouko Tapio

1937

x

x

xMalmberg, Leo Johannes

1935

x

x
Mattila, Cajus

1936

x

x

xMiettinen, Uolevi

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Mäkelä, Ossi Ilmari

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Mänttäri, Erkki Emil

1937

x

x

x

x

x

x

x

K


Niini, Heikki Ilmari

1937

x

x

x

x

x

x

x

K


Nukari, Pekka Kalervo

1937

x

Penttinen, Markku Erkki

1935

x

x

x

x

x

x

x

K


Pesonen, Antti Jukka E.

1937

x

x

x

x

x

x

x

K


Pietikäinen, Matti Aapo J.

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Puromies, Juha Päiviö

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Rosenblad, Leo

1935

x

x

x

x


Rytkönen, Heikki Juhani

1936

x

Saarenoksa, Raimo Antero

1937

x

x

x

x

x

x

x

K


Salminen, Yrjö Kalevi

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Savolainen, Kalle Juhani

1936

x

x

x

x

x

x

x

K


Siltanen, Heikki Erkki

1937

x

x
Toivonen, Pentti Tapio

1936

x

x

x

x

x

Vallasvuo, Raimo

1936

x

x

x

x

x

x

xVilja, Erkki Juhani

1936

x

x

x

x

x

Vilkki, Seppo Ilmari

1936

x

x

x

x

x

x
Virtanen, Arto Kaarlo Runar

1937

x

x

x

x


Virtanen, Jorma Ilmari

1937

x

x

x

x

x

Witikainen, Kimmo Kaleva

1937

x

x

x

x

x

x

x

K


40


40

34

30

28

25

21

20

19


Jokinen, Eero

1934


x
Laaksonen, Pentti

1936


x

x

x

x
36
Lallukka, Risto Juhani

1936x

x

x

x

x

K


Salminen, Osmo

1935xSärkkä, Matti

1937x

x

x

x

xSöderström, Arto

1934xTyppi, Esko

1935x
Syntynyt

47-48

48-49

49-50

50-51

51-52

52-53

53-54

54-55

Huom.

Viertokangas, Ilkka

1936x

x

x

37Framelius, Kalevi

1934
x


Hytönen, Paavo Robert

1936
x

x

x

x

K


Karjalainen, Pertti

1934
x


Laurema, Seppo Antero

1936
x

x

x

x

K


Nenonen, Pertti

1935
x

x

Tarjanne, Pekka Johannes

1937
x

x

x

x

K

5 000:- 2)

Tepponen, Jouko

1935
x


Virkkunen, Ilkka

1936
x

x


40


Halinoja, Raimo

1936

x

Hämeenheimo, Pentti

1935

x

Mustonen, Juhani

1935

x37

Hakuli, Erkki

1934


x

xLaakkonen, Matti Ensio

1936


x

x

K


Lappalainen, Visa Matti

1935


x

x

K


Saarinen, Eero

1935


x

xSuikkanen, Eljas Antti O.

1935


x

x

K


Valjakka, Seppo

1935


x
Voutilainen, Tero

1934


x33
Koponen, Harri Aarne

1935x

K


Leikola, Matti Eino H.

1935x

K


Lindroos, Heikki

1935xNikula, Olli Vilho

1935x

K


Väisänen, Jouni

1932x35Leimu, Kimmo Ahti I.

1936
K


72

30


K = Kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1955.
1) Työväen opintorahasto 15 000:- = € 408
2) Ura Oy 5 000:- = € 136. Muuten luokalla sai 11 oppilasta koulun stipendirahastoista yhteensä 47 500:- = € 1 294;
(Larjola 2005, 6-8; HN 1954-1955, 42-43, 45-46)

Yhteenvetona voidaan todeta, että luokkayhteisössä oli vuosina 1947-1955 ollut kaikkiaan 72 oppilasta, joista 40 aloitti yhdessä syksyllä 1947. Luokkayhteisöön liittyi vuosien saatossa 32 uutta oppilasta, 80 prosenttia alkuperäisestä vahvuudesta. Kun luokka kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1955, jäljellä oli enää 19 sen alkuperäistä jäsentä.

Luokan ja edellisten tarkasteltujen luokkien numeeriset [n] oppilaspoistumat, lisäykset ja kokonaismäärät ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Luokka

I/1a

II/2a

III/3a

IV/4a

V/5a

VI/6a

VII/7a

VIII/8a

- / + / = [lkm]

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

1930-1938 kl.

40

5

7

42

17

8

33

4

9

38

10

7

35

5

4

34

6

5

33

6

1

28

1937-1946 a

40

9

10

41

14

34

61

16

5

50

41

48

57
46

20

3139

1947-1955 a

40

6

2

36

5

6

37

5

8

40

6

3

37

11

7

33

3

5

35

6

1

30

Luokan ja edellisten tarkasteltujen luokkien prosentuaaliset [%] oppilaspoistumat, lisäykset ja kokonaismäärät ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Luokka

I/1a

II/2a

III/3a

IV/4a

V/5a

VI/6a

VII/7a

VIII/8a

- / + / = [%]

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

1930-1938 kl.

100

13

18

105

40

19

79

12

27

115

26

18

92

14

11

97

18

15

97

18

3

85

1937-1946 a

100

23

25

103

34

85

149

26

44

82

82

96

114
81

35

54126

1947-1955 a

100

15

5

90

14

6

103

14

22

108

15

8

93

30

19

89

9

15

106

17

3

86

Havaintoina voidaan todeta, että ensimmäisen luokan jälkeiseen suureen vaihtuvuuteen oli mitä ilmeisimmin syynä tuon aikakauden korkeahko luokalle jättämisen prosentti, joka oli noin 30.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan edelleen todeta, että vuosien 1930-1938 Perusluokan ja vuosien 1947-1955 Levottoman luokan luokkayhteisöjen välillä vallitsee sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia. Eroavaisuutena voidaan panna merkille se, että Perusluokan luokkayhteisöön kuului kaikkiaan 81 poikaa, mutta Levottoman luokan yhteisöön vain 72 poikaa.

Suurin ero koskee puolestaan kolmatta luokkaa, jolloin Perusluokka menetti yhteisöstään 17 poikaa, mutta Levoton luokka vain viisi poikaa. Kuudennella luokalla Levoton luokka taas menetti 11 poikaa, mutta Perusluokka vain 5 poikaa. Meno ja meininki olivat ilmeisesti koulussa muuttuneet.

Luokan ikähaitari vaihteli vuosina 1947-1954 lukuvuosien alussa ja ylioppilaaksi tulovuotena seuraavasti:


1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

9 vuotiaita

1

10 vuotiaita

17

1
11 vuotiaita

15

12

112 vuotiaita

6

15

11

1


13 vuotiaita

1

6

17

11

1

14 vuotiaita


2

7

19

10

1
15 vuotiaita1

7

20

9

116 vuotiaita
2

6

14

9

1


17 vuotiaita


7

13

8

1

18 vuotiaita


2

10

13

8

19 vuotiaita1

8

13

20 vuotiaita

8

21 vuotiaita122 vuotiaita


Keski-ikä v.

10.73

11.89

12.89

13.95

14.84

15.85

17.14

17.93

18.93

(HSN 1947-1948 – 1954-1955)

Tässä tarkasteltava, vuonna 1947 koulutiensä aloittanut luokkayhteisö luokkaretkeili aluksi luokanvalvojansa johdolla Helsingissä ja sen lähisaaristossa. Kuudennella luokalla oli vuorossa Kotka ja seitsemännellä Tampere. Pari viikkoa ennen lakkiaisia luokka teki omin päin matkan Tukholmaan ja Uppsalaan ilman valvovaa opettajaa. Siitä huolimatta matkalla ei juuri ”kaljalla läträtty”.

Abiturientit aivan yksinään luokkaretkellä vuonna 1955. Vasemmalla ravintola Bernsissä, jossa pöytään oli tuotu Suomen lippu. Oikealla turvallisesti takaisin Helsingin satamassa.

Kuvat: Larjola 2005, 64-65.

Alkuperäisistä vuonna 1947 Norssin Linjajakoisen Lyseon 1 a luokalla aloittaneesta 40 oppilaasta 19, noin 48 prosenttia ja myöhemmin yhteisöön liittyneistä 32 oppilaasta 11, noin 34 prosenttia kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1955. Yksikään ei reputtanut. Myöhemmin esiteltävästä, vuonna 1957 koulunsa aloittaneen verrokkiluokan 31 oppilaasta taas 13, noin 42 prosenttia ja myöhemmin yhteisöön liittyneistä 32 oppilaasta 12, noin 38 prosenttia kirjoitti vuonna 1965 ylioppilaaksi, yksi luokkayhteisöön myöhemmin tullut tosin vasta syksyllä. Lopuksi on kuitenkin todettava, että ainakin verrokkiyhteisön alkuperäiset 7a luokkalaiset kirjoittivat itsensä säällisesti Norssista ylioppilaiksi myöhempinä vuosina.

Luokkayhteisön onnistuminen ylioppilaskirjoituksissa keväällä 1955 on esitetty seuraavassa taulukossa.


Yo

Laudatur

Cum laude

Approbatur

Improbatur


k. + s.

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

Koko koulu

67

21

32.81

37

57.81

9

14.06

4

6.25

Luokkayhteisö 1)

30

12

40.00

15

50.00

3

10.00

0

00.00

Alkuperäiset 2)

19

8

66.67

9

60.00

2

66.67

0

00.00

Tulleet 3)

11

4

33.33

6

40.00

1

33.33

0

00.00

Luokkayhteisö / Koulu 4)

44.78 %

12

57.14

15

40.54

3

33.33

0

00.00

1) Luokkayhteisön sisäiset prosenttiosuudet verrattuna luokkayhteisön koko jäsenmäärään
2) Alkuperäisten jäsenten prosenttiosuudet verrattuna koko luokkayhteisön jäsenmäärään
3) Luokkayhteisöön myöhemmin tulleiden prosenttiosuudet verrattuna koko luokkayhteisön jäsenmäärään
4) Luokkayhteisön menestyminen verrattuna koko kouluun
(HN 1954-1955)

Luokkaa voidaan kuvata oman aikansa valioluokaksi. Kaikki selvittivät ylioppilaskirjoitukset kerralla. Kaksi kirjoitti kuusi laudaturia, kun sellaiseen saavutukseen ylsi silloin koko Suomessa vain 13 ylioppilasta. Norssissa kirjoitti tosin tuolloin kolmaskin oppilas kuusi laudaturia, 8 b luokalla.

8a luokan ylioppilaita keväällä 1955. Kuva: Larjola 2005, 92.

Vasemmalta: Ossi Mäkelä, Matti Leikola, Ylermi Hytönen, Juha Puromies, Kalevi Salminen, Risto Lallukka [otsa näkyvissä], Raimo Larjola, Matti Pietikäinen, Kimmo Leimu, Antti Aro, Jukka Pesonen, Eljas Suikkanen, Uolevi Miettinen, Markku Penttinen, Kimmo Vitikainen, Heikki Niini, Pekka Tarjanne, Matti Jahkola, Erkki Mänttäri, Urpo Kiistala ja Olli Nikula.

Kuvasta puuttuvat: Matti Hagman, Toivo Huotari, Mats Kjellberg, Harri Koponen, Matti Laakkonen, Matti Lappalainen, Seppo Laurema, Raimo Saarenoksa ja Juhani Savolainen.

Ylioppilasluokasta tuli epäilemättä kunnon kansalaisia. Kaksi kolmasosaa siirtyi opiskelemaan Helsingin Yliopiston Lääketieteelliseen tiedekuntaan, Kauppakorkeakouluun tai Tekniseen Korkeakouluun. Yksi kolmasosa suunnistautui lähinnä Helsingin Yliopiston eri tiedekuntiin. Opinnot suoritettiin yleensä loppuun ja valmistuttiin ammattiin.

Yksi antautui diplomaattiuralle, yhdestä tuli tunnettu ravintoalan tutkijaprofessori. Pekka Tarjanteesta tuli teknillisen fysiikan professori 28-vuotiaana. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli Euroopan nuorin puoluejohtaja ja sen jälkeen kansanedustaja, liikenneministeri, Postin pääjohtaja sekä kansainvälisen telejärjestön ITU:n pääsihteeri.

Luokkakokouksia 8 a vuosimallia 1955 on järjestänyt säännöllisesti viiden vuoden välein. Niihin on osallistuttu kiitettävän runsaasti. Kun ylioppilaaksitulosta oli kulunut 50 vuotta, luokka julkaisi kouluajoistaan kirjasen. Sen jatko-osa ilmestyi Norssin päivänä 2007. Siihen on koottu vielä 23 muistikuvaa ja aineistoa, joka ei ollut mahtunut 50-vuotisjulkaisuun.

Joka viides luokkayhteisön jäsen oli poistunut joukosta alle 70-vuotiaana.
(Larjola 2005, 92-93)