Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Vanhenevat Norssit

Vuonna 1947 perustettu Norssin Alumni, Vanhat Norssit Ry, toimi 1950-luvulla varsin vilkkaasti. Suurin ja pääasiallinen voimainponnistus oli Norssin Päivä, joka järjestettiin vuosittain toukokuun toisena lauantaina yhdessä koulun ja Konventin kanssa.

Sen traditioihin kuuluivat jonkun Vanhan Norssin pitämä aamuhartaus, Vanhojen Norssien lukiolaisille pitämät oppitunnit, oppituntien kuuntelu keskikoululuokilla, jalkapallo-ottelu Vanhat Norssit – Alaluokkalaiset sekä vuosikokous ja luokkakokoukset. Muita toimintamuotoja olivat vuonna 1952 Kauppakorkeakoululla pidetty matinea sekä Konventin jäsenille järjestetyt tutustumiskäynnit. Tesvisio televisioi lisäksi vuoden 1960 Norssin Päivän Juhlakonventin.

Vanhat Norssit – Nykynorssit Norssin Päivän jalkapallo-ottelun tiimellyksessä vuonna 1954. Kuva: Heikki Lindroos.

Vuonna 1906 ylioppilaaksi kirjoittaneet lahjoittivat ylioppilaaksitulonsa 50-vuotisjuhlavuonna koululle peruspääoman ”Vanhojen Norssien Rahastoon”. Lahjoituksen suuruus oli 100 000 markkaa [€ 2 600].

”Rahaston tarkoitus oli koulun entisten oppilaiden lahjoituksillaan ylläpitämänä ja kartuttamana tukirahastona jakaa apurahoja varattomille lahjakkaille Helsingin Normaalilyseon oppilaille ja palkintoja koulun oppilaiden palkittaviksi arvostelluista kirjallisista ja muista taiteellisista luomuksista tai koulun henkeä elävöittäneestä toiminnasta. Apurahoihin ja palkintoihin voitiin käyttää vuosittain enintään 75 % vuotuisesta kasvusta.

Rahaston hoitokunnan muodostivat koulun rehtori, Konventin kuraattori ja Vanhojen Norssien hallituksen valitsema edustaja. Rahaston hoitokunnan tehtävänä oli hoitaa rahaston varoja ja päättää apurahojen ja palkintojen antamisesta. Rahaston tilikausi oli 01.06.- 31.05. Rahaston hoitokunta antoi Vanhojen Norssien hallitukselle vuosittain viimeistään syyskuussa kertomuksen rahaston toiminnasta ja tilityksen varojen käytöstä.”

Jo rahaston perustamispäivänä siihen liitettiin VIII luokan 30-vuotisjuhlakokouksessaan keräämät 35 500 markkaa [€ 859]. Vuonna 1959 rahastoa kartuttivat puolestaan vuoden 1929 klassikot 50 000 markalla [€ 1 018].

Vanhat Norssit ja Vanhat Turnarit olivat lahjoittaneet ja lahjoittivat koululle lisäksi palkintoesineitä. Sellaisia olivat muun muassa: ’Pistämättömän Pistemiehen Pikari’ yleisurheiluun, ’Hirmu-Hiihtäjän Hopea’ hiihtoon, ’Kovan Kroolaajan Kippo’ parhaalle yleisuimarille, ’Paukkupojan Pokaali’ ampumiseen, ’Parhaan Palloilijan Pokaali’, kaksi kappaletta palloilulajeihin, ’Oivallisen Oppilaan Tuoppi’ opintojensa puolesta parhaalle, jolla samalla on ”urheilussa ja voimistelussa vähintään 9” sekä ’Turnarien Tuoppi’. Palkinnot jaettiin Norssin päivän Juhlakonventissa.

(HN 1950-1951 – 1959-1960)

Alusta lähtien oli myös Norssin Kunniatuomioistuin muodostanut oman tärkeän sijansa Norssin hengen ylläpitäjänä. Sen tarkoituksena oli kitkeä kaikki norssiuden vastainen toiminta norssien keskuudesta ja samalla luoda yhä lujempi ja tiiviimpi yhteenkuuluvaisuuden tunne. Kunniatuomioistuimen toiminnasta ei vain ole tietoja saatavissa.

Vanhojen Norssien puheenjohtajana toimi yhdistyksen perustamisesta vuoteen 1955 saakka pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä [1911-1977]. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi valittiin vanhempi oikeusneuvosmies Eero Rönkä [1906-1979] vuosiksi 1955-1959. Sitten puheenjohtajaksi valittiin professori Aimo T. Nikolainen [1912-1995] vuosiksi 1960-1963.


Jussi Lappi-Seppälä
1947-1955


Eero Rönkä
1955-1959


Aimo T. Nikolainen
1960-1963

Sihteerinä olivat toimineet valtiotieteiden maisteri Jussi Mäkinen, toimittaja Jaakko Jahnukainen, ekonomi Risto Korvenmaa, lainopin ylioppilas Olli Suontausta sekä valtiotieteiden ylioppilas Harald Sundberg.

Hallituksen kokoonpano oli Norssin ja Vanhojen Norssien juhlavuonna 1957 seuraava.
Puheenjohtaja Vanhempi oikeusneuvosmies Eero Rönkä *
Varapuheenjohtaja: Professori Aimo T. Nikolainen *
Sihteeri: Lainopin ylioppilas Olli Suontausta
Rahastonhoitaja: Valtiotieteiden ylioppilas Jaakko Tuominen
Jäsenet: Pankinjohtaja Toivo Aro *
Filosofian lisensiaatti Yrjö Blomstedt
Filosofian tohtori Reino Hakamies
Johtaja Eero Helkama *
Toimittaja Jaakko Jahnukainen
Toimittaja Erkki Kario
Johtaja Jussi Koskiluoma
Filosofian tohtori Pekka Kuusi *
Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä *
Varatuomari Lauri Norros
Diplomi-insinööri Jaakko Ollila
Ylilääkäri Eero Ponteva *
Lakitieteen lisensiaatti Kauko Sipponen
Valtiotieteiden maisteri Ossi Sunell
Toimitusjohtaja Olavi Suvanto
Toimitusjohtaja T. J. Särkkä
Yliaktuaari Aarre Tunkelo *
Yleisesikuntakapteeni Jaakko Valtanen
Tohtori Veikko Valtonen
Ministeri Otso Wartiovaara
Maisteri Matti Viherjuuri
Toimitusjohtaja Tauno Väyrynen
* = ollut mukana alusta vuodesta 1947 lähtien

(Suontausta 1957)

Vuoden ’Vanha Norssi’

Vuoden Norssi’ alettiin valita säännöllisesti vasta vuonna 1967. Mutta ensimmäinen Vuoden ’Vanha Norssi’ valittiin jo Norssin päivänä vuonna 1955. Tämän kunnian sai osakseen pankinjohtaja Tauno Aro. Hän oli tukenut monin tavoin Norssin toimintaa jo 1930- ja 1940 –luvulla toimimalla muun muassa Veikko-lehden kustantajana. Pankinjohtaja Aro sai nimitystilaisuudessa muistoksi hopeisen pikarin, joka on nykyisin hänen poikansa, vanhan norssin Sorri Aron hallussa. (Veikko, Toukokuu 1992, 11)


Pankinjohtaja Toivo Aro ja pokaalinsa.
Kuvat: Veikko N:o 1 1957, 4 ja Veikko Toukokuu 1992, 11.