Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Sijoitetut stipendivarat

Koulun stipendirahastojen varat vuoden 1973 lopussa ja stipendien jako keväällä 1974 selviävät seuraavista taulukoista (HN 1966-1967, 52-54; HN 1973-1974, 52).


Stipendirahaston nimiPer.KOPSYP


Talletuksia, saldoTalletukset 1966-1967


Alkeisopiston

1887

276

-

79,64 [€ 65,24]

388,48 [€ 543,48]

Baeckin

1956

97

-

385,54 [€ 315,85]

131,58 [€ 184,08]

Ernst Bonsdorffin

1912

39

-

48,10 [€ 39,41]

90,36 [€ 123,68]

Oskari Drockilan

1940

24

20

84,59 [€ 69,30]

52,65 [€ 73,66]

Filatelistain


21

-

62,74 [€ 51,40]

42,60 [€ 59,60]

J. Y. Hakkilan

1946

60

155

168,57 [€ 138,10]

186,89 [€ 261,46]

Toivo Hyvärisen

1950

45

-

23,98 [€ 19,65]

70,58 [€ 98,74]

Georg Efr. Jakobsonin

1939

1 498

290

8 381,56 [€ 6 866,54]

31 365,50 [€ 43 879,93]

A. R. Kurjen

1950

181

160

224,01 [€ 183,52]

80,38 [€ 112,45]

Niilo Lehmuskosken

1950

71

-

32,20 [€ 26,38]

131,09 [€ 183,39]

K. R. Melanderin

1929

130

90

191,75 [€ 157,09]

196,07 [€ 274,30]

Aulis Ojajärven


159

-

343,38 [€ 281,31]


L. V. Oraviston

1942

20

-

138,06 [€ 113,10]

32,99 [€ 46,15]

Olavi Paavilaisen

1942

219

-

380,80 [€ 311,97]

335,78 [€ 469,75]

Lauri Reitzin

1937

69

-

23,07 [€ 18,90]

105,60 [€ 147,73]

Riemujuhlan

1937

327

-

130,54 [€ 106,94]

448,49 [€ 627,43]

T. A. Salosen

1937

26

-

73,04 [€ 59,84]

40,71 [€ 56,95]

Saima ja Adolf Strengin

1934

90

-

68,65 [€ 56,24]

162,38 [€ 227,17]

Onni Talaan

1946

597

-

2 423,51 [€ 1 985,44]

197,36 [€ 276,10]

Turnarien

1937

23

-

35,07 [€ 28,73]

84,45 [€ 118,14]

K. A. Wahlstedtin

1947

567

1 185

1 805,47 [€ 1 479,12]

1 399,05 [€ 1 957,25]

Vanhojen Norssien


240

-

340,13 [€ 278,65]

1 782,34 [€ 2 493,47]

V. 1957 yhdistetyt

1957

66

-

82,33 [€ 67,45]

186,74 [€ 261,25]

K. Östbergin


30

-

177,00 [€ 145,01]

757,09 [€ 1 059,16]


YHTEENSÄ
4 875

[ 2 086]1 900

[760]


15 703,73 [€ 12 865,10]


38 269,16 [€ 53 538,06]Rahastojen tuotto oli vuonna 1973 ollut kaikkiaan 12 030 markkaa [€ 9 855,50], joka voitiin jakaa keväällä 1974 stipendeinä oppilaille. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 1967 oli voitu jakaa 5 970 markkaa [€ 8 351,95]. Uusi stipendirahasto oli vuonna 1968 kuolleen rehtori Aulis Ojajärven stipendirahasto. Koulun omien stipendivarojen lisäksi jaettavana oli taas jaettavissa stipendeinä myös jonkin verran ulkopuolisia lahjoitusvaroja.

Taulukosta voidaan ensinnä todeta, että Norssin stipendirahaston varoja oli nyt sijoitettu voimakkaasti KOP:n ja SYP:n osakkeisiin, joiden määrät olivat yli kaksinkertaistuneet. Toiseksi voidaan todeta, että Norssin stipendivarojen euromääräinen tuotto oli kohonnut vuoteen 1967 verrattuna 1 503,55 eurolla, mikä merkitsi 18 prosentin korotusta.


MaCa: Täytyy sanoa, että kyllä nämä valtion yhtiöt hyvin ovat toimineet; parhaiten tietysti
Alko. (Veikko N:o 3 1971, 29)

Stipendivarojen jako keväällä 1974 on selvitetty seuraavassa taulukossa.

Luokka

Oppilaita

Markkaa

Euroa

Yht. mk

Yht. €

VIII

5

1 000,00 – 200,00

819,24 – 163,85

2 150,00

1 761,37

8 a

5

400,00 – 150,00

327,70 – 122,89

1 300,00

1 065,02

8 b

5

400,00 – 150,00

327,70 – 122,89

1 250,00

1 024,05

VII

5

200,00 – 110,00

163,85 – 90,12

730,00

598,05

7 a

5

200,00 – 110,00

163,85 – 90,12

730,00

598,05

7 b

5

200,00 – 110,00

163,85 – 90,12

730,00

598,05

VI

5

160,00 – 80,00

131,08 – 65,54

620,00

507,93

6 a

5

400,00 – 100,00

327,70 – 81,92

920,00

753,70

6 b

5

160,00 – 80,00

131,08 – 65,54

620,00

507,93

V

4

350,00 – 60,00

286,74 – 49,15

610,00

499,74

5 a

4

130,00 – 60,00

106,50 – 49,15

390,00

319,50

5 b

4

130,00 – 60,00

106,50 – 49,15

390,00

319,50

IV

4

90,00 – 60,00

73,73 – 49,15

300,00

245,77

4 a

4

100,00 – 60,00

81,92 – 49,15

310,00

253,97

4 b

4

90,00 – 60,00

73,73 – 49,15

300,00

245,77

III

4

70,00 – 40,00

57,35 – 32,77

220,00

180,23

3 a

4

100,00 – 50,00

81,92 – 40,96

280,00

229,39

3b

4

70,00 – 50,00

57,35 – 40,96

220,00

180,23

Soittajat

5

á 100,00

á 81,92

500,00

409,62

(HN 1973-1974, 53)

Yksi markka oli vuonna 1974 euromääräiseltä ostovoimaltaan € 0,82. Vuonna 1957 sen euromääräinen ostovoima oli ollut € 0,02 ja vuonna 1967 € 1,40. Rahamäärien ostovoiman kehittymistä 1970-luvulla voidaan tarkastella seuraavan taulukon avulla. Kyseisen vuoden markkamäärä kerrotaan muuntokertoimella ja jaetaan euron arvolla 5,94573.

Vuosi

Muuntokerroin

100 mk. kyseisen

vuoden rahaa =

/ 1.1.2007


Vuosi

Muuntokerroin

100 mk. kyseisen

vuoden rahaa =

/ 1.1.2007

1969

7,475

125,72


1975

4,138

69,60

1970

7,274

122,34


1976

3,612

60,75

1971

6,844

115,11


1977

3,206

53,92

1972

6,386

107,40


1978

2,982

50,15

1973

5,711

96,05


1979

2,782

46,79

1974

4,871

81,92


1980

2,492

41,91

Taulukosta voidaan todeta, että markan euromääräinen ostoarvo putosi vuosikymmenen kuluessa yhteen kolmannekseen vuoden 1969 euromääräisestä ostoarvostaan. Ei siten ollut ihme, että Norssin stipendivarat oli siirretty pankkitililtä KOP:n ja SYP:n osakkeisiin, joiden tuotto riitti jopa nostamaan vuosittain jaettujen stipendien euromääräistä ostoarvoa.

Erilaiset palkkatilastot olivat 1970-luvulla salaisinta ja kuuminta tavaraa erilaisilla tupopöydillä. Tilastoja oli todennäköisesti lisäksi yhtä monta eri laatua kuin sosialismin sortteja konsanaan. Työnantajat tekivät omat tilastonsa, keskusjärjestöt omansa ja ammattijärjestöt omansa, eikä niistä mikään välttämättä edes muistuttanut muiden tilastoja. Ihme kyllä Helsingin Kaupungin Tilastollisesta vuosikirjasta löytyy ’vuoden 1975 virallinen totuus’, joka perustui valtion viran- ja toimenhaltijoiden rekisteriin. Kyseinen palkkarekisteri, mikä taho sellaisen sitten oli pystynyt tekemäänkään, oli laadittu suoritettujen tutkintojen ja niiden helsinkiläisille haltijoille maksettujen palkkasummien perusteella.

YLIOPISTOT

MK

OPETTAJATUTKINNOT

MK

Teologian tohtori

5 200

4 260

Voimistelunopettaja

3 580

2 933

Teologian kandidaatti

3 550

2 908

Kuvaamataidon opettaja

3 249

2 662

Oikeustieteen tohtori

5 909

4 841

Kansakoulunopettaja

3 849

3 153

Oikeustieteen kandidaatti

5 068

4 152

Talousopettaja

3 499

2 867

Filosofian tohtori

5 325

4 362

Käsityönopettaja

3 732

3 057

Filosofian kandidaatti

3 695

3 027

Musiikinopettaja

2 950

2 417

Humanististen tieteiden kandidaatti

2 630

2 155

VERTAILU

MK

Luonnontieteiden kandidaatti

2 972

2 435

Upseeri

3 332

2 730

Valtiotieteiden tohtori

5 730

4 694

Yleisesikuntaupseeri

4 912

4 024

Valtiotieteiden kandidaatti

3 629

2 973

Ekonomi

3 506

2 872

Lääketieteen ja kirurgian tohtori

5 355

4 387

Sairaanhoitaja

2 656

2 176

(HKT 1976, 202-203)

Kyseessä ovat puhtaasti tilastolliset keskikuukausipalkat. Tietyn oppiarvon saavuttanut, esimerkiksi upseeri, yleisesikuntaupseeri tai ekonomi, toimivat näet valtion eri organisaatioiden eri portailla ja nauttivat siten pääasiassa tehtävätasonsa, eivätkä pelkän oppiarvonsa mukaista palkkaa. Taulukosta voidaan kuitenkin todeta, että Tohtorin tutkinto tuotti haltijalleen yli € 4 000, ylempi korkeakoulututkinto noin € 3 000 – 4 000 ja alempi korkeakoulututkinto noin € 2 500 kuukausitulot rahan ostoarvolla mitattuna.

Taloussanomat julkisti nettisivuillaan ja Ilta-Sanomat 17.05.2008 numerossaan kunta-alan palkat vuonna 2007. Lähdeaineistona oli Tilastokeskuksen tuolloinen tuorein selvitys. Kyseessä olivat säännöllisen työajan ansion keskiarvot, euroa kuukaudessa. (IS 17.05.2008, 12-13) Taulukkoa tavatessa on otettava huomioon, että samalla ammattinimikkeellä toimivilla henkilöillä saattaa olla eri kunnissa erilaisia tehtäväkuvia, joten he voivat saada erilaista palkkaa. Pääkaupunkiseudulla ainakin johtavien virkamiesten palkat ovat huomattavasti taulukossa ilmoitettuja korkeampia. Alla olevaan taulukkoon on lisätty opetusalan palkkojen rinnalle muutamia vertailupalkkoja ammatteineen. Palkat ovat epäapostolisessa sukkessiossa.

OPETUS- JA KOULUALA

VERTAILU

Tehtävä

Palkka €

Tehtävä

Palkka €Kaupunginjohtaja

7 553

Lukion rehtori

5 073

Terveyskeskuksen hammaslääkäri

5 029

Rehtori

4 821

Kaupungininsinööri

4 693

Erityiskoulun rehtori

4 644

Talousjohtaja

4 643

Peruskoulun yläasteen rehtori

4 590

Johtaja

4 556

Yläasteen koulun rehtori

4 572

Kaupunginsihteeri

4 539

Peruskoulun rehtori

4 372

Hallintojohtaja

4 320

Peruskoulun ala-asteen rehtori

4 211

Kaavoituspäällikkö

4 196

Lukion ja perusopetuksen lehtori

3 717

Hankintapäällikkö

3 704

Lukion vanhempi lehtori

3 694

Sairaalainsinööri

3 660

Vanhempi lehtori

3 652

Atk-päällikkö

3 644

Lukion ja peruskoulun yht. vanhempi lehtori

3 549

Proviisori

3 496

Lehtori

3 419

Toimistoarkkitehti

3 412

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

3 395

Rakennuttajainsinööri

3 369

Peruskoulun aineenopettaja

3 345

Erikoissuunnittelija

3 337

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

3 278

Atk-pääsuunnittelija

3 282

Englanninkielen lehtori

3 263

Tarkastusinsinööri

3 257

Luokanopettaja

2 925

Terveyskeskuspsykologi

2 915

Kotitalouden lehtori

3 048

Intendentti

3 043

Koulupsykologi

2 800

Sähköteknikko

2 785

Eräiden elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden keskihintoja Helsingissä vuosina 1960-1975 ja maaliskuussa 2008

Vuosi

Määrä

1960

1970

1975

2008X)

Hyödyke


Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Euroa

Maito

litra

42,12

0,84

0,84

1,03

1,51

1,05

0,88

Voi

kilo

464,00

9,21

7,94

9,71

16,24

11,30

4,78

Juusto

kilo

422,50

8,39

6,55

8,01

15,48

10,77

8,25

Munat

kilo

296,84

5,89

4,29

5,25

7,72

5,37

3,56x1)

Perunat

kilo

25,08

0,50

0,48

0,59

1,20

0,84

0,67x1)

Näkkileipä

kilo

129,50

2,57

3,04

3,72

6,17

4,29

4,60x1)

Ranskanleipä

400 g.

38,33

0,76

0,73

0,89

1,60

1,11

0,75

Naudanliha

kilo

365,91

7,26

13,21

16,16

24,87

17,31

15,00x2)

Sianliha

kilo

432,54

8,58

10,39

12,71

18,27

12,72

10,00x3)

Suomimakkara

kilo

221,42

4,39

5,62

6,88

9,55

6,65

9,20

HK:n sininen

kilo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3,71

Silakka

kilo

113,61

2,25

1,80

2,20

3,55

2,47

2,50

Norssi, tuore

kilo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5,00

Kahvi1)

kilo

1110,00

22,03

3,16

3,87

18,78

13,07

6,42x4)

Palasokeri

kilo

133,00

2,64

1,66

2,03

4,93

3,43

1,85

Sekahedelmät

kilo

316,742)

6,29

2,253)

2,753)

2,693)

1,873)

1,9733, x1)

Pesupulveri

pak.

50,00

0,99

1,43

1,75

2,47

1,72

2,93x1)

Sähkö

kWh.

7,54

0,15

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0,09x5)

Miehen puku

kpl.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

212,00x1)

Miesten kengät

pari

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

102,00x1)

Tupakka

aski

n.a.

n.a.

2,524)

3,084)

n.a.

n.a.

4,354)

Vuokra

2h+k

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

634,20x6)

Raitiovaunulippu

matka

35,00

0,69

0,45

0,55

1,70

1,18

2,00x7)

Kunnallisvero

%

12,0

14,0

15,0

17,5

1) Paahdettu 1950 alkaen
2) Luumut
3) Appelsiinien ja tuontiomenoiden keskihinta
4) Kent
X) Hinnat Hakaniemen hallissa ja Hakaniemen S-marketissa [entinen Hakaniemen Elanto] lauantaina
26.04.2008; ei tarjoustuotteita

x1) Eri tuotemerkkien tai lajikkeiden keskihinta
x2) Naudan fileeselkä
x3) Vähärasvaiset porsaan kyljykset
x4) Suodatinjauhatus
x5) Helsingin energia [HE]; kerrostaloasunto; kaukolämpö; vuosikulutus 5 000 kWh: sähköenergian keskihinta
€ 0,05/kWh, sähkön siirron keskihinta € 0,04/kWh, yhteensä € 0,09/kWh. Huom: HE:n tuotosta tuloutettu kaupungin kassaan vuosittain kahden kunnallisveroprosentin tuoton verran
x6) Vapaarahoitteinen 60 m2 vuokra-asunto keskimäärin Helsingissä. Vaihtelut alueittain € 607,80 – 788,40
x7) Kuljettajalta ostettuna
(HKT 1961, 213; HKT 1971, 201; HKT 1976, 182, 222; Rauhala 2001; Nordberg 2008)


MaCa: Mitä muuta, jota opettajilla on vähän, tarvitaan liikkeen perustamiseen
reaalipääoman lisäksi?
Ääni: Henkistä pääomaa.
(Veikko N:o 3 1971, 29)

Mielenkiintoinen kotitaloushavainto on se, että jauheliha alkoi 1970-luvulla yleistyä kotiruokana. Toinen uutuusruoka oli italialainen peruspizza, jota tosin nautittiin ravintolassa. Se on uunissa paistettu avopiiras, pyöreä leipä, joka on yleensä päällystetty tomaattikastikkeella, juustolla ja erilaisilla täytteillä.

Maamme ensimmäisen pizzerian perusti Adriano Vinciguen jo vuonna 1964 Lappeenrantaan. Seuramatkailun yleistyessä myös Helsinki sai ensimmäisen pizzeriansa, Don Rodolfon Snellmaninkadulle vuonna 1970. Seuraava pizzaravintola oli Albertinkadulla sijainnut Pizzeria Rivoli.


Vuonna 1971 ilmestyi WSOY:n Värikäs keittokirja, joka poikkesi täydellisesti edellisten vuosikymmenien keittokirjojen hillitystä charmista. Teos oli ilmeisesti ensimmäinen A4-kokoinen leksivisitiivinen keittokirja, mitä tuolla mainosadjektiivilla sitten tarkoitettiinkaan.

Kirjan englantilainen alkuteos oli nimeltään ’Hamilyn All Colour Cook Book’. Se pani miettimään reseptien lopputuotteiden herkullisuutta, mutta kirjan alkuperä tuoksui myös kansainvälisiltä keittiöiltä sekä niiden herkuilta.

Kirjassa olikin runsaasti uusia reseptejä, muun muassa sellaisia kuin ’Lampaankyljyksiä ja ratatuille’, ’Burgundilaispata’, ’Lyonilainen uunilammas’, Irlantilainen lammasmuhennos’, ’Englantilainen lihapaistos’, ’Paistia sveitsiläisittäin’ ja ’Tanskalainen kinkkupiiras’. Lisäksi kirjassa oli 26 muun kansainvälisen suosikkiruokalajin valmistusohjeet.
(WSOY 1971; Kuvat WSOY 1971)

Keittokirja kului ahkerassa käytössä nuorenparin keittiössä. Se oli lisäksi mukana YK-tehtävissä niin Siinain autopartioviikoilla kuin Golanin kukkuloiden tähystyspaikoillakin. Siellä ei ollut pizzerioita eikä kokkeja, vaan ruoka piti valmistaa aivan alusta alkaen ihan itse.
Voimakkaan inflaation ja devalvaatioiden takia tarvittiin satamarkkasta suurempi maksuväline. Sellaiseksi otettiin vuonna 1975 käyttöön 500 markan seteli. Sen euromääräinen ostoarvo oli liikkeellelaskuvuonna € 348. Vuonna 1980 se oli enää € 210, vuonna 1990 vain € 109 ja vuonna 2002, jolloin euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana, ainoastaan € 87.
Kuvat: Suomen Pankin Tiedotus.


MaCa: Minulla oli kouluaikana matematiikassa yleensä 4, mutta kauniiden silmieni ansiosta sain keväisin 5. (Veikko N:o 1 1971, 39)