Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Kyberneettinen tilinpäätös

Oheisessa taulukossa on esitetty Norssin tunnuslukuja kunkin lukuvuoden päättyessä.

Lukuvuosi /

Tunnusluku

1950-

1951

1951-

1952

1952-

1953

1953-

1954

1954-

1955

1955-

1956

1956-

1957

1957-

1958

1958-

1959

1959-

1960

Luokkia

24

23

23

23

23

23

24

24

25

25

Oppilaita

635

678

681

657

662

669

681

682

703

776

Karsinta

 • päästötod./seur. lka.

 • sai ehdot

 • jäi luokalle


461

100

74


490

89

99


425

183

73


441

162

54


465

140

57


462

141

66


542

113

26


552

97

33


569

97

36


589

135

52

Arvosanojen keskiarvot

 • käytös

 • ahkeruus

 • edistys


9.98

9.01

7.21


9.97

9.00

7.13


9.94

9.13

7.18


9.98

9.13

7.26


9.98

9.18

7.30


9.96

9.11

6.95


9.96

9.26

7.49


9.98

9.33

7.57


9.96

9.31

7.66


9.96

9.05

7.50

Ylioppilaita

63

52

54

71

67

68

72

77

81

94

Opetusharjoittelijoita

 • syyslukukaudella

 • kevätlukukaudella

160

76

84

205

107

98

229

122

107

252

139

113

245

127

118

213

117

96

231

122

109

205

100

105

235

129

106

293

157

136

Harjoittelijoiden tunnit

 • harjoitustunteja

 • virkatunteja

 • opetusnäytteitä

2107

1238

744

125

2948

1615

1107

226

2804

1742

815

247

n.a.

n.a.

n.a.

204

n.a.

n.a.

n.a.

208

n.a.

n.a.

n.a.

75

n.a.

n.a.

n.a.

35

n.a.

n.a.

n.a.

14

n.a.

n.a.

n.a.

14

n.a.

n.a.

n.a.

7

(HN 1950-1951; 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954; 1954-1955; 1955-1956; 1956-1957; 1957-1958; 1958-1959; 1959-1960; 1960-1961)

Tunnuslukutaulukon tiedoista voidaan tehdä eräitä havaintoja. Norssin oppilasluku painui taas 1950-luvulla alle 700, mutta nousi aivan vuosikymmenen lopussa yli 750:än. Koulun perustettiin tuolloin 25. luokka, mikä oli Norssin kontribuutio suurten ikäluokkien aiheuttamaan paineeseen. Myös ylioppilaita valmistui vuosikymmenen lopulla ennätysmäärä, ensin 81 ja sitten peräti 94.

Oppilaiden arvostelussa tapahtui lukuvuonna 1956/1957 mielenkiintoinen hyppäys lievempään suuntaan. Edistyksen keskiarvo nousi lukuvuoden 1955/1956 merkittävän notkahduksen jälkeen tasolle 7.50 ja ylikin, jolle se ei ollut koskaan kohonnut vuosina 1930-1955. Samalla vähenivät ehtoja saaneiden ja suoraan luokalle jääneiden määrät. Niitä on esitetty prosenttilukuina seuraavassa taulukossa.

Lukuvuosi

Prosenttia

1950-

1951

1951-

1952

1952-

1953

1953-

1954

1954-

1955

1955-

1956

1956-

1957

1957-

1958

1958-

1959

1959-

1960

 • päästötod./seur. lka.

 • sai ehdot

 • jäi luokalle

72.60

15.75

11.65

72.27

13.13

14.60

62.41

26.87

10.72

67.12

24.66

8.22

70.24

21.15

8.61

69.06

21.08

9.87

79.59

16.59

3.82

80.94

14.22

4.84

80.94

13.80

5.12

75.90

17.40

6.70

Tämä ei voinut johtua uusimuotoisen pääsykokeen karsivuudesta, koska se oli ollut voimassa vasta vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Edes 1950-luvun lopun vielä kehittymisensä latentissa vaiheessa olleiden pikkupoikien lukumäärän suhteellinen kasvu oppilasparvessa ei voi kokonaan selittää tätä ilmiötä. Eräs syy saattaisikin olla se, että niin kutsutun ’Kadotetun sukupolven’ murrosikä ajoittui vuosiin 1952-1955, jonka jälkeen alkoi seestyminen.

Lisäselitys saattaisi olla se, että arvosteluasteikkoa on muutettu. Tähän sekä uudenlaiseen pedagogiseen näkemykseen viittaa lisäksi se, että ehtoja saaneiden määrä pysyi suhteellisen korkeana ja jopa osin ylitti vuosikymmenen alun prosenttiluvut. Vain kohtuullisesti laiskat pojat pantiin opiskelemaan myös kesäisin.

Norssin ylioppilaiden ylioppilaskirjoitusten yleisarvosanat on esitetty seuraavassa taulukossa.

Lukuvuosi

Ylioppilaita

Laudatur

Cum laude

Approbatur

Improbatur

Huom


Kevät

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

Syksy


1950/1951

54

8 + 1

8

0

33

3

14

4 + 1

8

0

1 sot.1)

1951/1952

47

5

11

0

30

1

6

4

5

0


1952/1953

49

5

15

0

27

2

7

3

6

1


1953/1954

62

9

16

0

35

4

11

5

10

1


1954/1955

63

4

21

0

34

3

8

1

4

0


1955/1956

65

3

17

0

41

0

7

3

3

0


1956/1957

66

6

22

1

39

3

5

2

9

3


1957/1958

68

9

22

0

37

2

9

7

11

1


1958/1959

66

15

18

0

35

7

13

8

18

1


1959/1960

86

8

21

0

49

3

16

5

8

0


Yhteensä

626

72 + 1

171

1

360

28

96

42 +1

82

7


Kaikki

699

172

388

139

89


1) Sotilasylioppilaskirjoituksissa

(HSN 1949-1950; HN 1950-1951; 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954; 1954-1955; 1955-1956; 1956-1957; 1957-1958; 1958-1959; 1959-1960; 1960-1961)

Vertailun vuoksi todettakoon kevään kirjoituksissa valkolakin saaneiden määrät Suomessa.

Vuosi

1950

1960

1970

1980

Ylioppilaita

3 543

6 567

17 132

26 808

(Kiuasmaa 1982, 382)

Norssin yleisarvosanojen suhteellinen jakaantuminen on esitetty seuraavassa taulukossa.

Lukuvuosi


1950-

1951

1951-

1952

1952-

1953

1953-

1954

1954-

1955

1955-

1956

1956-

1957

1957-

1958

1958-

1959

1959-

1960

Ylioppilaita yhteensä

63

52

54

71

67

68

72

77

81

94

Prosenttiosuudet

 • laudatur

 • cum laude approbatur

 • approbatur

 • improbatur 1)


12.70

57.14

30.16

0.00


21.15

59.62

19.23

0.00


27.78

53.70

18.51

[1.85]


22.54

54.93

22.54

[1.41]


31.34

55.22

13.43

0.00


25.00

60.29

14.71

0.00


31.94

58.33

9.72

[4.17]


28.57

50.65

20.78

[1.30]


22.22

51.85

25.93

[1.23]


22.34

55.32

22.34

0.00


1) Ylioppilaiden määrästä

Taulukosta voidaan todeta seuraavaa. Ylioppilastutkinnon arvosteluasteikko lieveni selvästi lukuvuonna 1951/1952, josta alkaen 21.15-31.94 prosenttia abiturienteista läpäisi tutkinnon yleisarvosanalla laudatur. Näyttäisi siltä, että arvosanat pyrittiin nyt saamaan normaalijakautuman sisään.

Norssin kaikkiaan 706 abiturientista vain seitsemän, 0.99 prosenttia, ei läpäissyt ylioppilastutkintoa edes ensimmäisen abiturienttivuotensa syksynä. Eri vuosiluokat olivat myös tiedoiltaan erilaisia. Vain yleisarvosanan cum laude approbaturin kirjoittaneiden suhteellinen osuus säilyi koko vuosikymmenen varsin tasaisena, 53.70-60.29 prosentin välillä.

Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi selvittää, miten uuden tyylisen pedagogisen ja didaktisen koulutuksen saanut sekä nuorentunut opettajapolvi vaikutti oppimiseen yleensä ja ylioppilastutkinnon yleisarvosanojen tasoon erikseen. Tässä tutkimuksessa siihen ei ole mahdollista paneutua. Oma vaikutuksensa sillä on varmasti kuitenkin ollut kuten voidaan osin todeta myös vuosikymmenen lopulla kohonneista edistyksen keskiarvoista.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tilastotietoa ja laskelmia auskultoinnin volyymeista Norssissa 1950-luvulla.

Lukuvuosi/

Tarkastelukohde

1950-

1951

1951-

1952

1952-

1953

1953-

1954

1954-

1955

1955-

1956

1956-

1957

1957-

1958

1958-

1959

1959-

1960

Luokkia

24

23

23

23

23

23

24

24

25

25

Kandidaatteja/ vuosi

160

205

229

252

245

213

231

205

235

293

Kandidaatteja / luokka

 • syyslukukausi

 • kevätlukukausi

6.67

3.17

3.50

8.91

4.65

4.26

9.96

5.30

4.65

10.96

6.04

4.91

10.66

5.52

5.13

9.26

5.08

4.17

9.63

5.08

4.54

8.54

4.17

4.38

9.40

5.16

4.24

11.72

6.28

5.44

Kandidaatin tunteja

2107

2948

2804

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Tunteja / luokka

 • harjoitustunteja

 • opetusnäytteitä

 • virkatunteja

87.79

51.58

5.21

31.00

128.17

70.22

9.83

48.13

121.91

75.74

10.74

35.43

n.a.

n.a.

8.86

n.a.

n.a.

n.a.

9.04

n.a.

n.a.

n.a.

3.26

n.a.

n.a.

n.a.

1.46

n.a.

n.a.

n.a.

0.58

n.a.

n.a.

n.a.

0.56

n.a.

n.a.

n.a.

0.28

n.a.

Tunteja / luokka %

 • harjoitustunteja

 • opetusnäytteitä

 • virkatunteja

7.98

4.69

0.47

2.82

11.65

6.38

0.89

3.04

11.08

6.89

0.98

3.22

n.a.

n.a.

0.81

n.a.

n.a.

n.a.

0.82

n.a.

n.a.

n.a.

0.30

n.a.

n.a.

n.a.

0.13

n.a.

n.a.

n.a.

0.05

n.a.

n.a.

n.a.

0.05

n.a.

n.a.

n.a.

0.03

n.a.

(HSN 1949-1950; HN 1950-1951; 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954; 1954-1955; 1955-1956; 1956-1957; 1957-1958; 1958-1959; 1959-1960; 1960-1961)

Taulukosta voidaan todeta, että auskultanttien määrä kääntyi jyrkkään nousuun heti 1950-luvulle tultaessa. Kun auskultantteja oli lukuvuonna 1949/1950 ollut 145, heidän määränsä ylitti lukuvuonna 1951/1952 jo 200, jonka jälkeen pysyteltiin 205-245 tasolla aina lukuvuoteen 1958/1959. Lukuvuonna 1959/1960 saavutettiin sitten uusi ennätys, 293 auskultanttia vuodessa.

Tämä merkitsi paluuta 1930-luvun alkupuolen volyymeihin. Ne olivat taas johtuneet siitä, että Tyttönormaalilyseo alkoi vasta lukuvuonna 1936/1937 saada oman opetusharjoittelunsa täyteen vauhtiin. Vuonna 1955 Jyväskylään ja 1957 Turkuun perustetut uudet Normaalilyseot eivät vielä 1950-luvulla juuri kyenneet helpottamaan Norssin auskultanttipainetta.

Auskultanttien pitämät tunnit kohosivat luonnollisesti myös, mutta pysyivät silti vielä jotenkin 1930-luvulla siedettävänä pidetyllä noin 100 tunnin tasolla luokkaa kohden. Ne merkitsivät noin 10-12 prosenttia kullekin luokalle lukuvuonna pidetyistä tunneista. Tämän tilaston tekemistä haittaa se, että auskultanttien pitämien tuntien määrää ei enää lukuvuodesta 1953/1954 lähtien julkaistu vuosikertomuksissa.

Merkillepantavaa on myös se, että opetusnäytteiden määrät laskivat lukuvuodesta 1955-1956 alkaen aivan merkittävästi ja suorastaan romahtivat lukuvuodesta 1957-1958 lähtien. Tämä johtui siitä, että vuoden 1955 opetusharjoittelua koskeneessa asetuksessa opetusnäytteet vaadittiin enää normaalilyseoiden virkoihin. Tällöin niistä tuli kuitenkin saada numeroarvosana 8-10 eli yleisarvosana laudatur.

Kuriositeettina voidaan vielä esittää taulukko opetusnäytteiden jakaantumisesta eri luokka-asteille vuosina 1950-1953.


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1950/1951

7

19

25

22

25

39

41

12

1951/1952

16

25

32

35

34

35

37

12

1952/1953

20

26

26

34

38

36

49

18

Yhteensä

43

70

83

91

97

110

127

42

(HN 1950-1951; 1951-1952; 1952-1953)

Taulukosta voidaan todeta, että opetusnäytteitä annettiin eniten luokka-asteilla IV-VII ja vähiten luokka-asteella I sekä jo luonnollisista syistä luokka-asteella VIII.

Mutta kun tilastoaineistoa ei ole saatavissa, on terävöitettävä metodia tai muutettava tarkastelukulmaa. Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu yhden auskultantin keskimäärin pitämien tuntien määrää lukuvuosina 1930/1931 – 1936/1937 ja 1949/1950 – 1952/1953.

Lukuvuosi

Tarkastelukohde

1930-

1931

1931-

1932

1932-

1933

1933-

1934

1934-

1935

1935-

1936

1936-

1937

1949-

1950

1950-

1951

1951-

1952

1952

1953


Luokkia

22

23

23

23

23

24

23

24

24

23

23


Kandidaatteja/vuosi

292

250

284

317

235

222

173

145

160

205

229


Tunteja/kandidaatti

11.54

12.09

10.71

9.93

10.82

12.04

14.25

15.17

13.17

14.38

12.24


Tästä taulukosta voidaan todeta, että mikäli auskultanttien määrä oli ollut 145-205, kukin opetusharjoittelija pääsi pitämään kaksilukukautisen auskultointinsa aikana keskimäärin 13.17-15.17 tuntia yhden lukuvuoden aikana. Mikäli auskultantteja oli noin 206-250, vuotuisia tunteja kertyi 12.09-14.38. Jos taas auskultantteja oli ollut 250-317, heidän vuosittain pitämien tuntiensa määrä oli ollut vain 9.93-10.71 tuntia auskultanttia kohden.

Koska luokkien määrä ja koulun toimintaolosuhteet vaihtelivat vuodesta toiseen, lienee parasta käyttää näiden vaihteluvälien keskimääräisiä keskiarvoja: 145-205 auskultanttia, noin 14; 206-250 auskultanttia, noin 13; ja 250-317, noin 10 tuntia auskultanttia kohden. Opetusnäytteisiin käytettyjen tuntien määrä oli vuosina 1930-1955 niin vähäinen, ettei opetusnäytteiden liki loppuminen ole tässä karkeassa tarkastelussa merkitsevä tekijä.

Seuraavassa taulukossa on edellisen taulukon tietojen pohjalta arvioitu lukuvuosien 1953/1954 – 1959/1960 auskultaation oppilaiden opetustoiminnalle aiheuttamaa keskimääräistä kuormaa.

Lukuvuosi/

Tarkastelukohde

1950-

1951

1951-

1952

1952-

1953

1953-

1954

1954-

1955

1955-

1956

1956-

1957

1957-

1958

1958-

1959

1959-

1960

Luokkia

24

23

23

23

23

23

24

24

25

25

Kandidaatteja/ vuosi

160

205

229

252

245

213

231

205

235

293

Tunteja / luokka

87.79

128.17

121.91

~110

~138

~120

~125

~120

~122

~117

Taulukosta voidaan todeta, että se lienee ollut kohtuutonta luokkaa ainakin lukuvuonna 1954/1955. Se ei kuitenkaan näy kyseisen lukuvuoden ylioppilaskirjoitusten yleisarvosanoissa, mutta yleisarvosanoissa ehkä kylläkin 2-5 vuoden viipeellä. Lukuvuonna 1955/1956 tapahtui lisäksi notkahdus koulun oppilaiden edistystä mittaavissa keskiarvoissa.

On kuitenkin todettava, että mikäli nämä havainnot pitävät paikkansa, kyseessä ei ole suinkaan auskultanttien epäpätevyys sinänsä. On näet muistettava, että auskultanttien pitämistä lisääntyneistä oppitunneista oli myös pidettävä omat ohjaus- ja kritiikkituntinsa. Ne sitoivat tietysti enemmän yliopettaja- ja lehtorikunnan työaikaa.