Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Visapään valtakunta

Lehtori, sittemmin yliopettaja ja Norssin Rehtori Niilo Karl Robert Visapää [vuoteen 1932 Backberg, 1904-1979] toimi Norssin kirjastonhoitajana koko 1950-luvun. Kirjasto saatiin todella toiminnalliseksi joululta 1953, jolloin se sai uudisrakennuksesta asianmukaiset toimitilat. Kirjaston käyttö oli vuosikymmenen alussa vilkasta, mutta loppupuolella vain vilkkaanlaista.

Kuva vasemmalla: Niilo Visapää; Akaan-Penttilän yksityisarkisto.

Kirjasto sai edelleen huomattavia kirjalahjoituksia. Merkittävin oli lukuvuonna 1950-1951 filosofian tohtori A. R. Kurjen kirjastosta saadut 1 458 teosta. Tämän lahjoituksen pääryhmät olivat kasvatus- ja opetusoppi, matkailu, filosofia, psykologia, estetiikka, kirjallisuudentutkimus sekä kansantaloustiede. Tieteellisen kirjallisuuden sekä oppikirjojen määrän lähtökohtaa on vallinneiden olosuhteiden takia mahdoton määrittää. Seuraava taulukko kuvaakin kirjaston karttumista ja käyttöä 1950-luvulla lukuvuosittain.


Tietokirjat1)

Oppikirjat2)

Poikakirjat3)

Lisäys4)

Lainaajia4)

Lainoja4)

Lukuvuosi

Kpl

Nide

Kpl

Nide

Kpl

Niteitä

Yhteensä

Yhteensä

1950-1951

1 569

1 571

16

116

391

+1 741

391

2 107

1951-1952

1 694

1 698

31

211

402

+233

496

2 506

1952-1953

1 837

1 891

51

342

444

+ 366

539

2 705

1953-1954

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

450

2 350

1954-1955

1 890

1 964

67

440

462

+199

472

2 617

1955-1956

1 908

1 985

76

486

501

+93

603

2 697

1956-1957

1 956

2 037

106

641

522

+214

612

2 478

1957-1958

2 004

2 089

123

775

562

+670

603

2 701

1958-1959

2 045

2 137

148

870

602

+183

506

2 489

1959-1960

2 131

2 253

187

1 037

662

+343

594

2 174

1) Määrän lähtökohtaa on mahdoton määrittää. Tässä lähdetään liikkeelle A. R. Kurjen lahjoituksesta sekä lukuvuonna 1950-1951 hankituista uusista teoksista. Luvut kuvaavat lukumäärää lukuvuoden lopussa.

2) Oppikirjojen määrän lähtökohtaa on mahdoton määrittää. Tässä lähdetään liikkeelle vuonna 1950 hankituista oppikirjoista. Luvut kuvaavat lukumäärää lukuvuoden lopussa.

3) Todellinen määrä kyseisenä vuonna.

4) Kaikkiaan kyseisenä lukuvuonna.

Norssin kirjaston lainaajien ja kirjalainojen määrät käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.


Tietokirjallisuus

Oppikirjat

Poikien kirjasto

Lukuvuosi

Lainaajia

Lainoja

Lainaajia

Lainoja

Lainaajia

Lainoja

1950-1951

66

187

161

435

164

1 485

1951-1952

84

249

222

545

190

1 712

1952-1953

92

242

243

611

204

1 852

1953-1954

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1954-1955

121

280

252

703

184

1 634

1955-1956

128

344

271

763

204

1 693

1956-1957

162

372

282

757

189

1 624

1957-1958

160

378

267

726

176

1 597

1958-1959

179

405

257

703

191

1 672

1959-1960

173

404

164

625

257

1 245

(HN 1950-1951 – 1959-1960)


Donna: ”Jos se ei ole should, niin mikä se sitten on?
Apa: ”Would”.
Donna: ”Kiitos, se oli erittäin älykästä!”
(Veikko N:o 4 1957, 19)

Norssin kirjastosta sekä sen käytöstä 1950-luvulla voidaan tehdä eräitä mielenkiintoisia havaintoja. Oppikirjojen määrä lisääntyi vuosikymmenessä 16:sta 187:aan ja niteiden määrä 116:sta 1 037:een. Oppikirjojen lainaajien määrä puolestaan kohosi ensin lukuvuoden 1950-1951 yhteensä 161:stä lukuvuoden 1956-1957 kaikkiaan 282:een pudotakseen sitten jyrkästi lukuvuonna 1959-1960 vain 164:aan. Oppikirjaosasto oli koulun kirjaston ehdoton painopistealue, mikä kuvasi erinomaisesti koulun tasa-arvoista sekä sosiaalista luonnetta.

Tietokirjallisuus karttui vuosikymmenessä vain neljänneksellä. Sen lainaaja- ja lainausmäärät kohosivat kuitenkin vuosikymmenessä yli 2.5-kertaisiksi. Lainaajista oli suunnilleen 1/3 opettajia ja opettajakandidaatteja sekä 2/3 oppilaita. Tämä osoittanee sitä, että Norssi alkoi vähä vähältä liukua silkasta luokkaopetuksesta kohti omatoimista opiskelua. Rehellisyyden nimessä on kuitenkin todettava, että esimerkiksi omatoimiset tuotokset, joihin tiedot oli haettava tietoteoksista, olivat vielä varsin harvinaisia 1950-luvulla. Silloin uskottiin edelleen hyvääkin parempaan herbartilaisuuteen, ulkolukuun ja ulkomuistiin.

’Poikien kirjastolla’ oli oma taattu lukijakuntansa ja suosionsa. Huippuvuodet näyttävät osuneen vuosikymmenen alkupuolelle, mutta uskollista asiakaskuntaa riitti aina lukuvuoteen 1958-1959 saakka. Ehkäpä aivan 1950-luvun lopussa alkanut vaurauden yleinen nousu alkoi kartuttaa poikien omien kotien seikkailukirjastoja. Lopuksi voidaan vielä todeta, että Norssin kirjasto sekä varsinkin sen käyttö olivat vielä 1950-luvulla varsin kaukana koulujen nykyaikaisista tietokeskuksista.

Kirjasto

Oma helppokäyttöinen koulukirjasto on arvokas inspiraation lähde. Norssin kirjastossa oli kaikki koulukirjat ja varsinkin me muutamat vapaaoppilaat lainasimme niitä. Lisäksi löytyi muitten koulujen vuosikertomuksia vakoilu- ja tiedustelutehtäviin, seikkailukirjoja, klassikoita sekä lahjoitettuja erikoisuuksia, muun muassa entiseltä venäjän kielen lehtori A. R. Kurjelta saatuja Sven Hedinin paksuja Tiibet-kirjoja.

Kirjaston tunnelma henki menneitten oppilaspolvien kirjaintoa ja sankarillista kamppailua läksyjen parissa. Pitkät rivit kysytyimpiä koulukirjoja kertoivat taistelun ankaruudesta. Muutamista oli vain pyöreiksi kuluneet irtolehdet jäljellä.

Lainaustapa opetti ensi alkeet tieteellisten kirjastojen käytöstä, sillä jokaisesta teoksesta oli täytettävä erillinen lipuke, jonka irrotettava kulma odotteli lainan palauttamista. Lehtori Visapää oli kiinnostunut kirjaston vakituisista käyttäjistä ja pyrki aina palvelemaan kaikin tavoin.

Kirjastohuoneen hiljainen rauha ja vanhojen kirjojen opillinen myskintuoksu kutsuivat usein äärelleen lepuuttamaan koulurutiinin kolhimaa sisikuntaa. Se oli keidas pelottavassa autiomaassa, jossa tunnetut ja tuntemattomat vaarat vaanivat kulkijaa joka askeleella. Kiitetty olkoon kirjastojen kultainen maailma!

(Halén 1998, 7)

Kirja, johon usein palaan

On eräs teos, joka jo useita vuosia on pysynyt uskollisena ystävänäni. Sillä on kirjahyllyssäni paras eturivin paikka, ja muuttaessani pidän huolta, ettei ainakaan se unohdu. Eikä se ole mikään sellainen arvokirja, jota vain hyllyssä ihaillaan. Ei, yhä uudestaan ja uudestaan olen sen pariin palannut. Kirjan kirjoittaja on Adolf V. Streng ja sen nimi on ”Latinan kielioppi”. [Yliopettaja, professori Adolf Voldemar Streng toimi Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vt. rehtorina vuosina 1890-1891 ja rehtorina vuosina 1891-1908 sekä vararehtorina vuosina 1908-1918.]

On syitä, jotka vetävät minua tuon rakkaan kirjan pariin. Perusteeksi riittäisivät jo yksistään viimekesäiset latinan ehtoni. Mutta on muutakin. Vaikka teos on vanha ja kulunut, vaikka sen selkä alkaa murtua – pari lehteä on jo hukkunutkin –, vaikka sitä monet ajattelemattomuudessaan ylenkatsovat, kuitenkin otan sen hyvin usein luettavakseni. Loistavaksi kirjoitettuna se todella tempaa lukijan mukaansa. Sen suuri sivumäärä antaa jo aavistuksen siihen kätkeytyvistä tiedon aarteista. Sitä paitsi se on kokoonsa nähden aika kevyt eikä paina koululaukussa paljon.

Kymmenet, sadat, tuhannet ovat ne kerrat, jolloin olen onnellisena tarttunut tuohon kirjojen kuninkaaseen. Ja aina olen herännyt virkeänä ja hyvin levänneenä. Kuten sanottu, ulkoapäin kirja näyttää kuluneelta ja nuhruiselta. Mutta vasta silmäys sisään ihastuttaa vastaanottavaisen lukijan. Mikä ilo onkaan katsella sen hyvin järjestettyjä sivuja, symmetrisesti ja estetiikan lakeja noudattaen sijoiteltuja taivutuskaavoja.

En koskaan tule katumaan, että kerran, useita vuosia sitten, erään vanhemman ja arvovaltaisen henkilön neuvosta hankin tuon kirjoista parhaan. Se tulee perintönä kulkemaan suvussamme vielä vuosisatoja.

Kari

(Kari 1958)


Menkää, Hakala, paikoillenne ja vetäkää se plastikpussi päähänne ja tukehtukaa!” [Lulu] (Veikko N:o 4 1959, 26)
Maantiedon oppikirja vuodelta ja sen yksi aukeama 1957. Tämä kuva muodosti keskikoulupojille tuolla vuosikymmenellä myös ainoan koulusta saatavissa olleen sukupuolivalistuksen. Ex Libris ja kuvat Erkki Nordberg.Tästä vuoden 1957 laulukirjasta heleät, nuhaiset ja köhäiset pojanäänet lauloivat.
Kirja maksoi 340 markkaa, € 7,50.
Ex Libris ja kuvat Erkki Nordberg 2007.


Kirjan 18. painokseen oli tehty lisäys, joka alkoi komeasti kansallisesti tärkeillä lauluilla.
Tälle poliittisista korrektiussyistä lisätylle hymnisivulle asti ei tietysti koskaan ehditty etenemään.


Poikakirjoja 1950-luvun lopulta. Kirjat maksoivat noin 300 markkaa, € 6,20 niteeltä. Mutta saihan niitä lainata Norssin kirjastostakin. Ex Libris ja kuvat Erkki Nordberg 2007.


Ja monet täällä hankkivat äärimmäisen turhia virheitä kääntämällä yksiköt monikoiksi ja monikot yksiköiksi ja päinvastoin.

(Veikko N:o 1 1957, 20)